Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?


Boulevard de la Croisette i Cannes.

Nya översättningar

sjutton också!   tusan också   Tusan också!   tusan!   tusan också   förbaskat också   zappa   Yves tycker mycket om TV   Hurra!   jippi!   uppspärrade ögon   ögon   yoghurt   finns det   fanns det   man har fått nog av, man har fått nog   där   dit   dit, där   2000-talet   1600-talet   1300-talet   vallon-   uppriktigt sagt   sann, riktig, äkta   riktig, sann   sant   riktig   sann   riktig   ser du väl, låt oss se   resenär   resa   resa   nia   ni ser   ni söker skydd   tänk er   Vad heter ni?   vill ni gå dit?   ni kommer att få se   ni kommer, kommer ni   ni säljer   ni följer   önskar er   ni kommer att lockas   ni kommer att bli   ni kommer att vara   vet ni?   ni kommer att träffa   ni tar, ni tar upp   kan ni   talar ni svenska?   ni pratar, pratar ni, ni talar, talar ni   ni talar   ni bor, bor ni   ni kommer att bo   ni ska göra   ni är   känn er som hemma   är ni härifrån?   hur många är ni?   ni är, är ni   ni måste, ni bör   ni måste   vad önskar ni?   ni önskar   ni kommer att upptäcka   ni tror   känner ni till?, känner ni?   ni har sett   ni skrek   har ni bestämt er?   ni kommer att få   ska ni gå   ni kommer att se   ni skulle tycka om   er, ni   ville, velat   ville   vilja   ville   ert kvitto   er adress   er, ert   ert   er   era lovord   era böcker   era skrivhäften   era väskor   går på stan   volleyboll   tjuv   miljöbil   grann-   granne   granne   träffa, se   hälsa på  

Översätt till andra språk