Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Är du från vettet! från svenska till franska

frånde

Översätt Är du från vettet! till andra språk