Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à från svenska till franska

hara
åtà
à
tillà
Annons
ià
Annons

Översätt à till andra språk