Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à från franska till svenska

àåt
à
àtill
ài
Annons
ahar
Annons

Översätt à till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018