Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à från franska till svenska

ài
ahar
àåt
à
àtill

Översätt à till andra språk