Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à deux heures moins le quart från franska till svenska

deux2

Översätt à deux heures moins le quart till andra språk