Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à dimanche från svenska till franska

Annons
sinases
Annons
vinous
Annons
Annons
Annons

Översätt à dimanche till andra språk