Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à huit heures moins le quart från franska till svenska

huit8

Översätt à huit heures moins le quart till andra språk