Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à l’arrière från svenska till franska

Annons
sonfils
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt à l’arrière till andra språk