Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à la fin de från svenska till franska

Annons
slutfin
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt à la fin de till andra språk