Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à la prochaine från svenska till franska

sinases

Översätt à la prochaine till andra språk