Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à long terme från svenska till franska

sjusept
medavec

Översätt à long terme till andra språk