Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à mi-voix från svenska till franska

Annons
Annons
medavec
Annons
Annons
Annons

Översätt à mi-voix till andra språk