Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à mi-voix från svenska till franska

medavec

Översätt à mi-voix till andra språk