Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à quelle heure ? från svenska till franska

Översätt à quelle heure ? till andra språk