Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à tes souhaits från svenska till franska

dinates
medavec

Översätt à tes souhaits till andra språk