Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta äldre, äldsta från svenska till franska

Annons
jagmoi
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt äldre, äldsta till andra språk