Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ända till ikväll från svenska till franska

tillà

Översätt ända till ikväll till andra språk