Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ännu, ytterligare från svenska till franska

merplus

Översätt ännu, ytterligare till andra språk