Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är (av être, 3 pers. plur.) från svenska till franska

Översätt är (av être, 3 pers. plur.) till andra språk