Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är det så att, inleder frågor från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt är det så att, inleder frågor till andra språk