Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är hungriga från svenska till franska

Annons
Annons
ontmal
Annons

Översätt är hungriga till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018