Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är iordninggjorda från svenska till franska

ärsont
brabien

Översätt är iordninggjorda till andra språk