Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är det inte gott? från svenska till franska

Översätt är det inte gott? till andra språk