Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta är från, daterad från svenska till franska

frånde

Översätt är från, daterad till andra språk