Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta även, till och med från svenska till franska

tillà

Översätt även, till och med till andra språk