Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åka på utfl ykt från svenska till franska

Översätt åka på utfl ykt till andra språk