Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åka, gå, ska från svenska till franska

Översätt åka, gå, ska till andra språk