Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta återkomsten till skolan från svenska till franska

tillà

Översätt återkomsten till skolan till andra språk