Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åtta från svenska till franska

sjusept
8huit

Översätt åtta till andra språk