Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ç'a été le déclic från svenska till franska

Översätt ç\'a été le déclic till andra språk