Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ça chauffe från franska till svenska

àtill

Översätt ça chauffe till andra språk