Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ça fait réfléchir från franska till svenska

Översätt ça fait réfléchir till andra språk