Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ça s'écrit comment? från svenska till franska

Översätt ça s\'écrit comment? till andra språk