Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ça va ?, ca va ? från franska till svenska

Översätt ça va ?, ca va ? till andra språk