Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ça va la robe ?, ca va la robe ? från franska till svenska

Översätt ça va la robe ?, ca va la robe ? till andra språk