Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta éclatant, -e från franska till svenska

Översätt éclatant, -e till andra språk