Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta écoutez ! från franska till svenska

Annons
nousvi
Annons
Annons
Annons

Översätt écoutez ! till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018