Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta écris-moi, écrire från franska till svenska

moijag
moimig

Översätt écris-moi, écrire till andra språk