Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta écrivez! från svenska till franska

vinous
tillà

Översätt écrivez! till andra språk