Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta étonné, étonnée från svenska till franska

Översätt étonné, étonnée till andra språk