Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être en congé de maternité från svenska till franska

Översätt être en congé de maternité till andra språk