Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être désolé, etre désolé från svenska till franska

Översätt être désolé, etre désolé till andra språk