Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être influencé, être influencée från svenska till franska

Översätt être influencé, être influencée till andra språk