Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être pressé, pressée från svenska till franska

Översätt être pressé, pressée till andra språk