Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être situé, être située, etre situé, etre située från franska till svenska

Översätt être situé, être située, etre situé, etre située till andra språk