Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta être situé, être siutée från svenska till franska

Översätt être situé, être siutée till andra språk