Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta överhopad, översvämmad från svenska till franska

medavec

Översätt överhopad, översvämmad till andra språk