Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� deux heures moins le quart från svenska till franska

2deux

Översätt �� deux heures moins le quart till andra språk