Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� feu doux från svenska till franska

mjukmou

Översätt �� feu doux till andra språk