Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� force d�����tre från svenska till franska

3trois

Översätt �� force d�����tre till andra språk