Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� huit heures moins le quart från svenska till franska

8huit

Översätt �� huit heures moins le quart till andra språk