Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� huit heures vingt från svenska till franska

8huit
nyneuf

Översätt �� huit heures vingt till andra språk